Folksam
Adress: Östra Hamngatan 26, Göteborg

Omfattning: Kontorsanpassning för ny hyresgäst.
Entreprenadform: Totalentreprenad
Beställare: Hufvudstaden
Färdigställande: 2019
Hufvudstaden är en av Byggspecialistens återkommande kunder där vi under fler år fått förtroendet att genomföra ett antal projekt. I det här projektet genomförde vi en kontorsanpassning för Skandia i Nordstan.
Alla som varit här vet att det är en krävande arbetsplats i centralaste delarna av Göteborg. Förutom den logistiska utmaningen med platsen finns det många krav kring att bygget inte skall störa befintliga hyresgäster. I praktiken innebär det att håltagningar och materialtransporter enbart får ske under vissa tider. För att klara av nya installationer behövde vi ta upp nya schakter hos andra hyresgäster vilket ställer extra stora krav på kommunikation och planering.

Vill du FÅ Ditt projekt att Lyfta?
Lyft det med oss

031-19 49 00info@byggspecialisten.com