Vårt Miljöarbete

Ett hållbart miljöarbete är liksom inte valbart. Idag är det en självklarhet för alla företag att aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Samma sak gäller givetvis för oss på Byggspecialisten. Vi gör hela tiden förbättringar och är väl medvetna om våra begränsning. Vår erfarenhet är att det bästa miljöarbetet sker när vi tillsammans med vår beställare flyttar upp ribban några steg till. Det vi lär oss i ett uppdrag tar vi naturligtvis med oss till nästa. På så vis blir vi bättre för varje genomfört uppdrag!
Poseidon i göteborg.
Vill du veta mer om vårt miljöarbete kan du läsa vår miljöpolicy eller ännu hellre ta direktkontakt med någon av oss på Byggspecialisten.